کشمش سبز کاشمر اعلا (یک کیلو)


این کشمش پس از خشک شدن انگور مجددا شستشو شده و پس از دم گیری و حذف سایر زوائد سورت شده و بسته بندی میگردد.


۴۵,۰۰۰ تومان

کیلوگرم