دوشاب(شیره) انگور درجه یک


این محصول از شیره بهترین انگورهای باغات ارومیه به دست آمده است.


۴۰,۰۰۰ تومان

کیلوگرم